Professioneel inhuren van externe arbeid

Max Boodie, Peter Donker van Heel, Rob de Laat, Paul Oldenburg – ISBN 978-94-92790-35-4 – € 34,99

Verschenen in oktober 2021.

Het onmisbare handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhuur van externe arbeidskrachten!
In de markt van externe arbeid gaat in Nederland inmiddels 45 miljard euro om en één op de zes Nederlanders is een externe arbeidskracht. Dit boek is het enige handboek waarin alle aspecten van de Nederlandse flexmarkt aan bod komen en – waar mogelijk – met CBS-cijfers worden onderbouwd. Dit boek biedt een uniek perspectief omdat de inhurende organisatie centraal staat. Uitzenden, detacheren, payrollen, zzp en bemiddelen, alle vormen van externe arbeid passeren uitgebreid de revue. In negen kernachtige hoofdstukken beschrijven de auteurs onder meer de vraag- en aanbodzijde van de markt, het profiel van de externe arbeidskracht, relevante wet- en regelgeving en de trends die de flexmarkt de komende tijd zullen vormen. Dankzij een integraal raamwerk voor externe inhuur, het schillenmodel en vier mogelijke inhuurconstructies kan elke organisatie de externe inhuur op een professionele manier organiseren of desgewenst uitbesteden.